Direct Force maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer. Cookies maken het mogelijk om onze website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Deze informatie gebruiken we om onze webdiensten te optimaliseren. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

U kunt cookies ook altijd handmatig van uw computer verwijderen. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen, dan kan het zijn dat onze website niet meer optimaal functioneert en u van sommige diensten geen gebruik kunt maken.

Bijwerken cookiebeleid

Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit beleid, kunt u aan de datum onderaan de pagina zien wanneer de tekst voor het laatst is gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in cookiebeleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van ons cookiebeleid.